NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA šolsko leto 2023/2024

Po prvomajskih počitnicah bo na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je obvezno za vse učence 6. in 9. razredov.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razredov:

  • torek, 7. 5. 2024 – SLOVENŠČINA
  • četrtek, 9. 5. 2024 – MATEMATIKA
  • ponedeljek, 13. 5. 2024 – ANGLEŠČINA

Seznam skupin in učilnic, kjer se bo opravljalo preverjanje znanja, bo objavljen vsak dan preverjanja ob 7.30 uri na oglasni deski pri dežurnemu učencu.

Preverjanje poteka od 8.30 do 9.30 ure, oz. do 10.00 ure za učence s prilagoditvami. Učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob 8.00, se preobujejo in poiščejo učilnico, v katero so razporejeni ter počakajo na nadzornega učitelja, ki jih ob 8.15 spusti v razred. Po 8.30 uri učencem vstop v učilnice ne bo dovoljen. Učenci, ki zamudijo začetek pisanja, preverjanja ne morejo opravljati.

Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk normalno po urniku.

Učenci 7. in 8. razredov na dan preverjanja znanja v šolo pridejo po 2. šolski uri, to je ob 9.55. Skupaj z učitelji gredo v jedilnico na malico, 3. uro pa nadaljujejo s poukom ali drugimi dejavnostmi.

  • TOREK, 7. 5. 2024: 3. uro vsi učenci od 6. – 9. razreda nadaljujejo s poukom
  • ČETRTEK, 9. 5. 2024: 3. uro vsi učenci 6., 8. in 9. razreda nadaljujejo s poukom; učenci 7.razreda gredo ta dan na literarno-zgodovinsko ekskurzijo (Muljava in grad Bogenšperk)
  • PONEDELJEK, 13. 5. 2024: 3. uro vsi učenci 8. razreda pridejo v šolo in imajo pouk, prav tako s poukom od 3. ure dalje nadaljuje 6. razred.
  • učenci 9. razredov imajo od 3. do 6. ure delni kulturni dan (MNZC, Stari pisker)
  • 7. razred je od 13. 5. do 17. 5. v šoli v naravi

 

DAN UČENCEV

V petek, 26. aprila 2024, bo na šoli potekal Dan učencev.

 

Delavnice bodo potekale predvidoma med 8.20 in 13. uro, razen če mentorji niso določili drugače. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekala kot običajno. Nekatere delavnice bodo potekale v šolskih prostorih, nekatere pa tudi zunaj šole. Nekaj delavnic bodo izvajali starši, česar smo še prav posebej veseli. 

Ponudba je zelo atraktivna in raznovrstna. Verjamemo, da bo vsak našel nekaj zase.

Vpis v delavnice

Razredniki bodo učence seznanili s ponudbo delavnic, ter vsebinami in dejavnostmi posamezne delavnice. Vpis v delavnice za učence bo potekal 8. in 9. aprila 2024. Opis vseh delavnic si lahko ogledate TUKAJ.

Stroške prevozov, materiala, vstopnin in plačljivih delavnic bomo deloma pokrili iz donacij, ki smo jih zbrali za ta dogodek. Iskrena hvala vsem donatorjem.

 

POVABILO IZBRANIM NA LITERARNO SREČANJE V CELJE

Izbranim dvajsetim avtorjem na literarnem natečaju 37. Roševih dni 2024 in njihovim mentorjem ter urednikom nagrajenih glasil!

Spoštovani!
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje na natečaju za 37. Roševe dneve in vam čestitamo k uvrstitvi!
Kot ste razbrali iz obvestila o izboru, vas v sredo, 27. marca 2024, vabimo na celodnevno srečanje 37. Roševih dni 2024 v Celje.
Celodnevno srečanje bo potekalo takole.

Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Ljubljana
Ljubljana, 2. april 2024
18.00 Branje finalistk in branje avtorskih besedil po Roševih dnevih 2024.

Več si lahko preberete tukaj.