Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba zaobjema različna področja dela in življenja na šoli:

  • preventivno dejavnost (socialne igre, otroški parlament, mladinske delavnice …),
  • svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami in njihovim starše,
  • učence s posebnimi potrebami,
  • svetovalno in posvetovalno dejavnost z vodstvom šole, učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole ter starši,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
  • vpis in sprejem šolskih novincev,
  • poklicno svetovanje in usmerjanje ter vpis v srednje šole,
  • subvencioniranje šolske prehrane.

Več informacij o posameznih vsebinah lahko dobite pri svetovalni delavki Stanki Goršič, v času porodniškega dopusta šolske psihologinje Stanke Goršič.

(Skupno 1.409 obiskov, današnjih obiskov 1)