Skupnost učencev

Skupnost učencev šole

Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov (po 2 iz vsakega razreda) povezujejo v skupnost učencev šole. V njej sodelujejo predstavniki oddelkov od 2. do 9. razreda.

Mentorica šolske skupnosti učencev je Maja Skakić.

Na letošnjem uvodnem sestanku je bil za predsednika Skupnosti učencev izvoljen Svit Vengušt, učenec 9. b, za  podpredsednico pa Neža Škorja,  učenka 9. a.

Kdo, kdaj in kako?

Sestanki šolske skupnosti potekajo vsak zadnji torek v mesecu, razen če se dogovorimo drugače (dnevi dejavnosti, drugi dogodki).

Na sestankih vedno najprej pregledamo pretekle dogodke in učenci podajo mnenja o njih, predlagajo spremembe, pohvalijo. Pogledamo tudi, kaj vse nas čaka v prihajajočem času.

Predstavniki se na razrednih urah, med odmori, pogovori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti. Tu jih dodobra pretresemo in »kar pade ven« ovrednotimo: Kaj se da spremeniti in na kakšen način? Skupaj iščemo rešitve in dobre predloge.

Učenci razprave s sestankov SUŠ-a prenesejo sošolcem na razrednih urah.

Zakaj sploh šolska skupnost?

S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. To je velika »moč«, saj učenci predstavijo svoja mnenja, interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost … Skratka, so slišani in upoštevani.

Naloga šolske skupnosti, in tudi vseh nas na šoli, je torej ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo skupaj prijetno.

(Skupno 112 obiskov, današnjih obiskov 1)