Šolačinkarije

Spoštovani,

novo šolsko leto je tako rekoč pred vrati.

Novi tednik in Radio Celje v sodelovanju z Rotary klubom Celje, pripravlja dobrodelno zabavo za otroke – Šolačinkarije, ki bo 1. 9. od 14. do 18. ure, pred Citycentrom Celje.

Pekli bomo palačinke in »šmorn«, otrokom bomo omogočili zabavo na napihljivih igralih, igrarije z Otroškim parkom Džungla in druge animacije za otroke.

Za glasbeno dogajanje bodo poskrbeli: Dejan Dogaja, The Šlagers in finalisti projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo savinjske regije.

Zbrana sredstva bodo namenjena za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol.

šolačinkarije

OBVESTILO: UČBENIŠKI SKLAD za šol. leto 2023/24

Osnovna šola Frana Roša z učbeniškim skladom zagotavlja vsem učencem izposojo učbenikov in vsem učencem 1., 2. in 3. razreda izposojo učnih gradiv (delovni učbeniki, delovni zvezki za prvi, drugi in tretji razred).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi v šolskem letu 2023/24 krije izposojevalnino, zato je za starše brezplačna. Tako si lahko učenci 1., 2. in 3. razreda izposodijo učna gradiva za prvi, drugi ali tretji razred (to so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki) in od 4. do 9. razreda izposodijo komplet učbenikov.

Učenci morajo učbenike vrniti ob koncu pouka. Učbeniki ne smejo biti poškodovani ali uničeni. V primeru, če učenec učbenika ne vrne ali ga vrne poškodovanega ali uničenega, poravnajo starši (12. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov) odškodnino. Če učenec prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora vrniti učbenike ob prekinitvi šolanja oz. ob prepisu na drugo šolo. Učenec 1., 2. ali 3. razreda, ki prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, nima pravice dobiti delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka še enkrat, razen če nova šola odloči drugače.

Od junija je na šolski spletni strani objavljen seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto. Delovne zvezke in šolske potrebščine kupijo starši v katerikoli knjigarni ali po spletu. Na šolski spletni strani pa bodo junija objavljene tudi tri povezave za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Vsi učenci ob vstopu v 1. razred postanejo tudi uporabniki učbeniškega sklada, zato ne bomo izdajali naročilnic za izposojo učbenikov. V primeru, da si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj, prosimo, to pisno sporočijo skrbnici učbeniškega sklada.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Lucija Hajnšek, skrbnica učbeniškega sklada           
V Celju, junija 2023

Izjemni dosežki učenk in učencev na državnem srečanju mladih raziskovalcev

Naše učenke iz 9. a Allina Bek, Tia Ržen in Neža Škorja so se v ponedeljek, 15. 5. 2023,  na 57. srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, super odrezale! Pred državno komisijo so odlično predstavile svojo raziskovalno nalogo SPALNE NAVADE MLADOSTNIKOV NA OSNOVNI ŠOLI FRANA ROŠA in si priborile zlato državno priznanje. Raziskovalkam kot tudi njihovi mentorici Maji Grenko čestitamo za izjemen dosežek.

Prav tako čestitamo učencema Svitu Venguštu in Matevžu Senčiču iz 9. b ter njunemu mentorju Mihi Furlanu za prav tako odličen dosežek – bronasto državno priznanje. Priznanje so si priborili z raziskovalno nalogo ODNOS UČENCEV TRETJE TRIADE DO ENERGETSKE KRIZE IN OKOLJEVARSTVENIH VPRAŠANJ.

Raziskovalke (od leve):  Tia Ržen, Neža Škorja, Allina Bek (vse iz 9. a)