Šolska shema

Nosilec: Maja Grenko

Tudi v tem šolskem letu se naša šola vključuje v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave. Enkrat tedensko, poleg rednih obrokov, se učencem razdeli sadje oziroma zelenjava. Sadje oz. zelenjavo bomo razdeljevali vse do porabe sredstev. Dodatne aktivnosti v okviru projekta: priprava načrta, izobraževalne in promocijske aktivnosti, izvedba ankete (pred izvajanjem ukrepa in po izvajanju), priprava zahtevka, evalvacija projekta. Te aktivnosti so natančneje opredeljene v načrtu izvedbe sheme šolskega sadja in zelenjave, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šolske prehrane. 

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)