Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

Ime in priimek Razrednik/predmet Elektronski naslov
DESANKA ČALASAN GRAJŽL  šport učenke, izbirni predmeti šport desanka.calasan-grajzl@os-frana-rosa.si
BRANKA ČERNEZEL   OPB branka.cernezel@os-frana-rosa.si
NATAŠA ČUPELJIĆ  ZGO natasa.cupeljic@os-frana-rosa.si
TANJA DREMŠAK  4. a  tanja.dremsak@os-frana-rosa.si
NATAŠA DOKL ZGO, SLJ, RaP natasa.dokl@os-frana-rosa.si
DOMINIKA PIŠEK MAT dominika.pisek@os-frana-rosa.si
MATEVŽ GORŠIČ (nadomešča ANA URŠIČ) GUM ana.ursic@os-frana-rosa.si
SONJA GREGURIĆ  1. b, JV sonja.greguric@os-frana-rosa.si
MARIJA MAJA GRENKO   BIO, NAR, GOS marija-maja.grenko@os-frana-rosa.si
JULIJA GRM  ISP, OPB, JV julija.grm@os-frana-rosa.si
LUCIJA HAJNŠEK   SLJ lucija.hajnsek@os-frana-rosa.si
ERIKA HERMAN  GEO, OPB, JV erika.herman@os-frana-rosa.si
KATARINA JELEN TURNŠEK  8. a, TJA, NEM katarina.jelen-turnsek@os-frana-rosa.si
BERNARDA JUG (nadomešča NASTJA TOVORNIK) 3. b, JV bernarda.jug@os-frana-rosa.si
 
nastja.tovornik@os-frana-rosa.si
ŠPELA KOŠIR  1. a, JV spela.kosir@os-frana-rosa.si
MATEJA LEŠNIČAR  OPB, 1. b mateja.lesnicar@os-frana-rosa.si
MOJCA MERČNIK  5. b mojca.mercnik@os-frana-rosa.si
TOMAŽ BAHČ MAT, RAČ tomaz.bahc@os-frana-rosa.si
MIHA FURLAN KEM, FIZ miha.furlan@os-frana-rosa.si
MAJA OBRENOVIĆ OVČAR  4. b maja.obrenovic-ovcar@os-frana-rosa.si
NADJA OCVIRK  OPB nadja.ocvirk@os-frana-rosa.si
MARTINA OSTROŽNIK   7. b, TJA, DKE martina.ostroznik@os-frana-rosa.si
DEJAN PETROVIČ  7. a, LUM, RaP dejan.petrovic@os-frana-rosa.si
MOJCA PLIBERŠEK  9. b, SLJ mojca.plibersek@os-frana-rosa.si
VESNA RAMŠAK  OPB, JV vesna.ramsak@os-frana-rosa.si
MAJA SKAKIĆ  9. a, TJA, GKL, RaP maja.skakic@os-frana-rosa.si
BLANKA SKOČIR  SLJ, RaP blanka.skocir@os-frana-rosa.si
JUDITA STANIČ  3. a judita.stanic@os-frana-rosa.si
PETRA STEINER OPB petra.steiner@os-frana-rosa.si
MARJANA ŠEŠKO  2. a marjana.sesko@os-frana-rosa.si
MAJA VERHOVŠEK  SLJ, KEM, NAR maja.verhovsek@os-frana-rosa.si
NATALIJA VIHER  OPB, 1. a natalija.viher@os-frana-rosa.si
LUČKA VIŠNAR  MAT 8. a, UBE, MME lucka.visnar@os-frana-rosa.si
JANJA VUČKO  JAMBROVIĆ MAT janja.vucko-jambrovic@os-frana-rosa.si
MARIJA VODOVNIK  2. b marija.vodovnik@os-frana-rosa.si
ANDREJA ZALOŽNIK  5. a, JV andreja.zaloznik@os-frana-rosa.si
PETER KRAJNC TIT peter.krajnc@os-frana-rosa.si
SIMONA KITEK TJA, NEM simona.kitek@os-frana-rosa.si
BOJANA ZORKO  MAT, OPB bojana.zorko@os-frana-rosa.si
URŠKA KLEMEN 8. b, ŠPO urska.klemen@os-frana-rosa.si
ZALA VITA BERLOŽNIK LUM in ŠPO 3. a, GUM 3. b, 4. b, JV zala.berloznik@os-frana-rosa.si
MIRJANA SLAPŠAK specialna pedagoginja mirjana.slapsak@guest.arnes.si
SANJA ROT socialna pedagoginja rot.sanja@gmail.com
TANITA SMREKAR logopedinja tanita.prazen@osglazija-celje.si
STANKA GORŠIČ svetovalna delavka stanka.gorsic@os-frana-rosa.si
KRISTINA FARKAŠ svetovalna delavka kristina.farkas@os-frana-rosa.si
VOJIN MLINAREVIĆ ravnatelj vojin.mlinarevic@os-frana-rosa.si

 

TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNO OSEBJE

MARIJA ZABAV tajnica v VIZ
GRETA POLAJŽAR računovodkinja
STANISLAV VERDEV hišnik
TATJANA GLAVAČ GUNZEK kuharica
BERTA PODPEČAN kuharica
MAGDA POTOKAR kuharica
FRANČIŠKA BAČIČ kuhinjska pomočnica
ANITA JELEN kuhinjska pomočnica
NATAŠA PERIĆ kuhinjska pomočnica in laborantka
ANA GREGORN čistilka
MARIJA HROVAT čistilka
MAJDA RANČAN čistilka
DANIJELA SELIČ čistilka
MILENA ŠOLINC čistilka

 

(Skupno 6.731 obiskov, današnjih obiskov 7)