Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Osnovni namen nacionalnega preverjanja znanja je, da učenci in učenke, starši, učitelji in šole, pa tudi država preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti ter kakšna je kakovost poučevanja in učenja. Tako odkrijemo, kje smo posebno dobri ter kaj bi kazalo podpirati in razvijati tudi v prihodnje, hkrati pa pravočasno ugotavljamo morebitne pomanjkljivosti in jih sproti odpravimo.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja, v 6. razredu preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in iz tujega jezika (angleščine).

Preverjanje ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, v  9. razredu, preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo.

Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence.

Šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Več informacij na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/).

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2023/24 je koledar naslednji:

  • torek, 7. 5. 2024 – SLOVENŠČINA
  • četrtek, 9. 5. 2024 – MATEMATIKA
  • ponedeljek, 13. 5. 2024 – ANGLEŠČINA (6. in 9.  r.)

Več o nacionalnem preverjanju znanja si lahko ogledate na povezavi:
https://www.gov.si/teme/nacionalno-preverjanje-znanja/

 

(Skupno 807 obiskov, današnjih obiskov 1)