KIZ

KIZ = KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA

  • Izvajajo jih strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.
  • Učenci od 1. do 9. razreda imajo vsako šolsko leto 4 pedagoške ure KIZ. V devetih letih šolanja ima torej vsak učenec skupaj 36 ur KIZ.

SPLOŠNI CILJI

Učenci:

–         se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetskem doživljanju.
–         z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme in se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.
–         razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske , informacijske, raziskovalne.

SPECIFIČNI CILJI

Učenci:

–         spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v šolski knjižnici.
–         se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki ga znajo identificirati.
–         spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje.
–         znajo poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljati globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.
–         spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.

I
OBLIKOVANJE ROKOPISNE PISNE NALOGE
OBLIKOVANJE PISNE NALOGE Z RAČUNALNIKOM
CITIRANJE – NAVODILA ZA UČENCE

 

(Skupno 1.694 obiskov, današnjih obiskov 1)