Ospredni prispevek

POUK NA DALJAVO

Na spletni strani šole je zavihek z naslovom POUK NA DALJAVO. Pod tem zavihkom bodo vsak ponedeljek do 8. ure zjutraj objavljena pripravljena gradiva za posamezni razred oziroma predmet. Učenci bodo pripravljene naloge reševali v zvezke, delovne zvezke ali po spletu. Po vrnitvi v šolo bodo učitelji opravljene naloge pregledali in, v kolikor bodo kakšne nejasnosti, snov ponovili ter dodatno razložili. Načrtovano ocenjevanje znanja se bo zaradi pouka na daljavo izvedlo po dogovoru po vrnitvi učencev v šolo. Verjamemo in se zagotovo vsi strinjamo, da je trenutno na prvem mestu zdravje, a vseeno prosimo vse starše, da otrokom pomagate pri delu na daljavo tako, da poskrbite, da bodo vaši otroci delo opravili.

O tem, kako bo potekalo delo po vrnitvi v šolo in kakšen primanjkljaj bo potrebno nadomestiti, nas bo obvestilo ministrstvo po vrnitvi v šolo. Vsekakor pa se bomo potrudili, da bo izpad pouka čim manjši in da se bodo aktivnosti, ki jih bodo učenci izvajali kot pouk na daljavo, čim bolj štele k realizaciji učne snovi. Učenci bodo imeli doma veliko časa, naj ga nekaj izkoristijo tudi za opravljanje sprotnega, vsakodnevnega šolskega dela.

Strokovni delavci in vodstvo šole (http://www.os-frana-rosa.si/sola-2/) bomo dosegljivi ves čas prekinitve pouka od ponedeljka do petka v času med 8.00 in 14.00 po elektronski pošti (http://www.os-frana-rosa.si/govorilne-ure/). V kolikor učitelj ne bo bolniško odsoten, vam bo glede vprašanj v zvezi s poukom na daljavo odgovoril v roku 24 ur. V tajništvo šole bo mogoče poklicati v času uradnih ur med 9.30 in 11.30 na telefonsko številko 03/4250600.

Prosimo za redno spremljanje objav na šolski spletni strani, saj vas bo šola o vseh pomembnih informacijah obveščala na ta način.

Že vnaprej se vam vsem zahvaljujem za vso pomoč. Vsem nam želim, da ostanemo zdravi in optimistični. Ne pozabimo na medsebojno pomoč in skrb za drug drugega.

Vse dobro

Nataša Gajšek Ključarič

ravnateljica

Ospredni prispevek

Usmeritve glede koronavirusa (COVID-19)

ZADNJE INFORMACIJE MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT (6. 3. 2020)

Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ ves čas spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Na njihovi spletni strani najdete aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti previden.
V skladu z Državnim načrtom epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka (»zapiranja šol«), kar pomeni, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama ne more sprejeti.
Na MIZŠ so odprli nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Vprašanja, ki bodo postavljena na tem naslovu in ne bodo v njihovi pristojnosti, bodo posredovali pristojnim institucijam.
O vseh aktualnih informacijah Vas bomo sproti obveščali. V priponki  najdete ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje.
NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OŠ FRANA ROŠA V PRIMERU IZBRUHA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 

AAI-RAČUN: NAVODILA ZA POZABLJENE UPORABNIŠKE PODATKE (17. 3. 2020)

Spoštovani.

Zaznano je povečano število vprašanj učencev, staršev in učiteljev v povezavi s pozabljenimi uporabniškimi podatki za prijavo z AAI-računom.

Administrator portala SIO.MdM je Franjo Roškar (franjo.roskar@guest.arnes.si)

Povezava za ponastavitev gesla:
https://mdm.arnes.si/Prijava/Password.aspx (pogoj za zamenjavo gesla je, da ima posameznik vnešen veljavni e-mail v bazo SIO.MdM)

Erasmus+ izmenjava

Skupina učencev in učitelja mentorja, ki so se odpravili na Erasmus+ izmenjavo, so srečno prispeli v glavno mesto Srbije in ga že veselo raziskujejo. Popoldne se bodo odpravili naprej proti Kragujevcu, kjer bodo preživeli naslednji teden.

Vabljeni, da celotedensko dogajanje spremljate na Facebook strani šole.

Tujejezični literarni natečaj BODI PISATELJ 2020

Naši devetošolki Ela Velepec in Urška Blaznik sta vsaka s svojo zgodbo v angleščini sodelovali na Tujejezičnem literarnem natečaju BODI PISATELJ 2020. Ela je bila že drugo leto zapored tudi nagrajenka strokovne komisije, tokrat za svojo edinstveno zgodbo CRASH OF  KATHERINES. Čestitke obema učenkama, Eli pa želimo še več pisateljskih popotovanj, saj vsakič znova dokaže, da njena domišljija nima meja.

Elina zgodba
Urškina zgodba

Mentorica Maja Skakić

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA V PROMETU


Uporaba mobilnega telefona med vožnjo oz. pešačenjem vpliva na slabši reakcijski čas voznika (50 % slabši kot pri vožnji v normalnih pogojih), počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagiranje nanjo, zmanjšano zaznavanje okolice in prometa, večje tveganje pri odločitvah, kot je npr. zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve razmeram na cesti in drugo.
Tudi kot pešci, kolesarji ali uporabniki drugih prevoznih sredstev smo namreč lahko zaradi nespametne uporabe mobilnih telefonov v prometu ogroženi sami, ali pa ogrožamo druge.

Vir: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 2019/20

Tema letošnjega tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje ČLOVEŠKA RIBICA IN JAMSKI SISTEM je bila silno zanimiva in poučna.
Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 16. oktobra, je sodelovalo 16 učencev in učenk 8. in 9. razreda. Lina Rozoničnik iz 8. b in Ela Velepec iz 9. b sta pokazali dovolj znanja za bronasto priznanje.
Ela Velepec je na šolskem tekmovanju dosegla dovolj točk, zato se je udeležila še državnega tekmovanja, ki je potekalo v petek. 29. novembra na OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Ela se je odlično odrezala in prejela srebrno priznanje.

Obema dobitnicama priznanj iskreno čestitamo!

Maja Grenko, mentorica

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za devetošolce

V četrtek, 14. 11. 2019, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za devetošolce. Udeležilo se ga je 13 naših devetošolcev. Prejemniki bronastih priznanj so:
Leon Horvat, Lamija Berisalić in Erik Pungeršek iz 9. a ter
Urška Blaznik, Ela Velepec, Špela Žičkar, Tia Pungartnik, Ula Polutnik in Filip-Lars Topolak iz 9. b.

Na regijsko tekmovanje, ki bo 15. 1. 2020 na I. OŠ Žalec pa se uvrstijo Urška, Ela, Špela, Tia, Leon in Ula. Za naslednjo stopnjo bodo morali prebrati knjigo Turtles all the way down (John Green).
Čestitke vsem tekmovalcem!

Maja Skakić, mentorica