Državno tekmovanje iz kemijskih poskusov

Urh Brvar in Matevž Krašek, učenca 9. b, sta se izmed 120 učencev in 43 izvedenih kemijskih poskusov uvrstila na državno tekmovanje iz kemijskih poskusov na Gimnaziji Moste, Ljubljana. Tekmovanja, ki je potekalo v sredo, 30. 11., se je udeležilo 16 najboljših ekip.

Ekipe so se tako pomerile še v predstavitvi in ugotovitvah iz poskusa. Urh in Matevž sta izvedla poskus pred štiričlansko komisijo in suvereno ter samozavestno odgovorila na zastavljena vprašanja.

Z nastopom in delom sta usvojila srebrno priznanje.

Iskrene čestitke tekmovalcema!
matevž

Maja Verhovšek
mentorica

TEKMOVANJE IZ KEMIJSKIH POSKUSOV ZA OSNOVNOŠOLCE MEHURČKI 2016/17

Urh Brvar in Matevž Krašek, učenca 9. b-razreda, sta svoje kemijsko znanje zaokrožila z izvedbo in snemanjem eksperimentalnega dela z naslovom Gasilni plin. Prav tako sta oblikovala temeljit zapis (teoretske osnove, potek dela, opažanja in ugotovitve).

S svojim delom sta sodelovala na tekmovanju iz kemijskih poskusov za osnovnošolce in se uvrstila med 16 najboljših. Konec meseca novembra bosta poskus izvedla tudi na državnem tekmovanju na Gimnaziji Moste, Ljubljana.

Ob tem dosežku jima iskreno čestitam.

Maja Verhovšek
mentorica

Poskus si lahko ogledate na spodnjem internetnem naslovu:
https://www.youtube.com/watch?v=dNUkL-iIq7Y

Programski svet tekmovanja Bober razpisuje tekmovanje v šolskem letu 2016/17

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Ker ne zahteva posebnega predznanja, se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.
Tekmovanje poteka na dveh ravneh.
Šolsko tekmovanje bo potekalo od 7. do 11. novembra 2016 v dogovoru z mentorjem. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda osnovne šole naprej in dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, starejši pa na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja.
Državno tekmovanje bo 14. januarja 2017 v Mariboru. Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča.

Obe tekmovanji trajata 40 minut.

Če se kdo želi udeležiti tekmovanja, naj se zglasi pri mentorici Marjetki Novak.

Zapisala mentorica
Marjetka Novak