Seznam oddanih evidenčnih naročil

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3, OŠ Frana Roša objavlja  seznam oddanih evidenčnih naročil

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1. splošno področje blago ogrevanje 17.001 ENERGETIKA CELJE d.o.o.
2. splošno področje gradnje ureditev kanalizacije in parkirišča 19.312 EKOPRO d.o.o.

 

Ti in jaz skupaj v znanju in sproščanju

V mesecu oktobru in novembru smo učenci 6. in 7. razredov, ki smo vključeni v interesno dejavnost Ti in jaz skupaj v znanju in sproščanju, kot prostovoljci sodelovali z učenci na razredni stopnji od 1. do 3. razreda.

Najprej smo se na delo dobro pripravili, potem pa smo z mlajšimi Roševci izvedli  skupno uro. Skozi pogovor in zaigrano pravljico z lutkami smo prepoznavali čustva, jih poimenovali in se učili konkretnih načinov, kako ravnati ob čustvu, ki nam ne prinaša dobrih občutkov.

Pomembno pa je tudi, da smo se družili in se drug od drugega učili. Prostovoljci, ki smo se preizkusili v vlogi učitelja, smo pridobili pomembno izkušnjo, kaj pomeni to v praksi in pogledali v pouk skozi večdimenzionalna očala. Bilo je zelo zanimivo.

Prostovoljci, vključeni v interesno dejavnost z mentorico:

Ela Velepec, Ula Polutnik, Elyes Florent Samba, Tia Rozoničnik, Hana Hrovatič, Maja Špegelj, Kaja Žitnik Tovornik, Saga Testen.

Mentorica: Andreja Založnik

Del ure si lahko ogledate tu: https://youtu.be/DPJj-qh3DoI 

VARNO NA SPLETU (Naravoslovni dan)

Februar je mesec, ko v točki osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI pripravljajo praznovanja ob njihovem osrednjem letnem dogodku Dnevu varne rabe interneta. Slogan letošnjega dneva na mednarodni ravni je “Skupaj spremenimo internet na bolje”. Na naši šoli smo ob dnevu varne rabe interneta organizirali naravoslovni dan z naslovom Bodimo KULturni na internetu. Učenci od 6. do 9. razreda so govorili o kulturi, obnašanju in komuniciranju na spletu in se naučili imeti kritičen odnos do informacij, pridobljenih s svetovnega spleta. V okviru naravoslovnega dne sta potekali tudi dve debati. Debato s Hipster Bedancem in dr. Benjaminom Lesjakom so si učenci ogledali preko spleta, ogledali pa so si tudi debato v izvedbi učencev naše šole. K ogledu te debate vabljeni tudi vi.
Povezava: https://youtu.be/CbuOS84q5aA
Evalvacija Naravoslovnega dne adobe
Razredna stopnja adobe