OŠ Frana Roša

Cesta na Dobrovo 114, 3000 CELJE

OŠ Frana Roša - Cesta na Dobrovo 114, 3000 CELJE

Varna pot v šolo in domov

Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni.

Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
Beri naprej

Obvestilo

Vse nastopajoče na proslavi, ki bo 1. 9. 2014, vabim na skupne vaje v sredo in četrtek, 27. in 28. 8. 2014, ob 9. uri v jedilnico šole.
Mentorica: Sonja Gregurić

Prenovljena šolska spletna stran

Zaradi prehoda na nov sistem urejanja spletne strani je izgled strani OŠ Frana Roša malo spremenjen. Pri izdelavi sem poskušal čimbolj slediti prejšnji logični zgradbi in sistemu menijev. Kljub temu bo v začetku pri nekaterih uporabnikih kakšna zagata pri iskanju željene informacije.
Zaželjena je vsaka konstruktivna kritika ali pobuda za spremembo. Pošljite jih na urednikov naslov (franjo.roskar@guest.arnes.si) ali na šolski poštni naslov (projekt2.oscefr@guest.arnes.si).

Ob zaključku šolskega leta

Dragi učenci, spoštovani starši.

Zaključili smo šolsko leto. Na vse dosežke v katere ste vložili trud, svojo kreativnost, na tiste rezultate, ki so plod vaših prizadevanj, ste lahko ponosni.
Izkoristite poletne mesece za druženje, za gibanje na svežem zraku, za tisto, kar vam bo dalo moč in navdih za delo septembra.
Tudi učitelji ob pogledu nazaj ugotavljamo, da smo skupaj z vami opravili veliko dobrega dela, ki se kaže :
•    z uspehi na tekmovanjih:
•    z rezultati na natečajih (likovnih, literarnih);
•    s prostovoljno medsebojno pomočjo med učenci;
•    z razvijanjem učnih strategij učencev (učenje učenja);
•    z integriranim poučevanjem angleščine v 1. VIO
•    z raznolikimi pristopi k spodbujanju razmišljanja in kreativnosti učencev (brain gym)
•    z mediacijo; z vzgojo za medvrstniško mediacijo;
•    z razvijanjem  socialnih veščin
•    z urejanjem zeliščnega vrtička
Z zelo  bogato kulturno dejavnostjo, ki je razvita na šoli, pa smo v juniju pridobili naziv KULTURNA ŠOLA 2014, ki ga podeljuje JSKD RS za obdobje treh let. Skupaj z vami si torej prizadevamo, da je Osnovna šola Frana Roša prepoznana v celjskem in širšem slovenskem prostoru.

Tako v teh dneh že snujemo načrte in ideje ter urejamo šolo za novo šolsko leto.

Na svidenje 1. septembra!
Kolektiv šole