Državno tekmovanje iz kemijskih poskusov

Urh Brvar in Matevž Krašek, učenca 9. b, sta se izmed 120 učencev in 43 izvedenih kemijskih poskusov uvrstila na državno tekmovanje iz kemijskih poskusov na Gimnaziji Moste, Ljubljana. Tekmovanja, ki je potekalo v sredo, 30. 11., se je udeležilo 16 najboljših ekip.

Ekipe so se tako pomerile še v predstavitvi in ugotovitvah iz poskusa. Urh in Matevž sta izvedla poskus pred štiričlansko komisijo in suvereno ter samozavestno odgovorila na zastavljena vprašanja.

Z nastopom in delom sta usvojila srebrno priznanje.

Iskrene čestitke tekmovalcema!
matevž

Maja Verhovšek
mentorica

TEKMOVANJE IZ KEMIJSKIH POSKUSOV ZA OSNOVNOŠOLCE MEHURČKI 2016/17

Urh Brvar in Matevž Krašek, učenca 9. b-razreda, sta svoje kemijsko znanje zaokrožila z izvedbo in snemanjem eksperimentalnega dela z naslovom Gasilni plin. Prav tako sta oblikovala temeljit zapis (teoretske osnove, potek dela, opažanja in ugotovitve).

S svojim delom sta sodelovala na tekmovanju iz kemijskih poskusov za osnovnošolce in se uvrstila med 16 najboljših. Konec meseca novembra bosta poskus izvedla tudi na državnem tekmovanju na Gimnaziji Moste, Ljubljana.

Ob tem dosežku jima iskreno čestitam.

Maja Verhovšek
mentorica

Poskus si lahko ogledate na spodnjem internetnem naslovu:
https://www.youtube.com/watch?v=dNUkL-iIq7Y

Programski svet tekmovanja Bober razpisuje tekmovanje v šolskem letu 2016/17

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Ker ne zahteva posebnega predznanja, se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.
Tekmovanje poteka na dveh ravneh.
Šolsko tekmovanje bo potekalo od 7. do 11. novembra 2016 v dogovoru z mentorjem. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda osnovne šole naprej in dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, starejši pa na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja.
Državno tekmovanje bo 14. januarja 2017 v Mariboru. Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča.

Obe tekmovanji trajata 40 minut.

Če se kdo želi udeležiti tekmovanja, naj se zglasi pri mentorici Marjetki Novak.

Zapisala mentorica
Marjetka Novak

Učenka Tia Rozoničnik prejela ZLATO PRIZNANJE na državnem tekmovanju iz logike

V soboto, 22. oktobra 2016, je na 22 lokacijah potekalo že 31. državno tekmovanje iz logike za učence osnovnih šol.
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 25 412 učencev, od tega 133 učencev iz OŠ Frana Roša. V letošnjem šolskem letu je bronasto priznanje na razredni stopnji osvojilo 21 učencev in na predmetni stopnji 11 učencev.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 1854 tekmovalcev. Iz naše šole so se državnega tekmovanja udeležili naslednji učenci: Tia Rozoničnik in Hana Hrovatič iz 7. b razreda, Maja Kresnik-Doberšek iz 8. a razreda, Timon Izgoršek in Špela Konda iz 9. a razreda in Urh Gregor Brvar iz 9. b razreda.
1477201512995

Zlato priznanje je prejela učenka Tia Rozoničnik z izgubo samo ene točke!
IMG_20160116_143117     IMG_20160116_144628

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem!

Zapisala mentorica
Marjetka Novak

DAN RAZISKOVALCEV 2016, v petek, 30. septembra 2016, od 10. do 17. ure

Na dogodku obiskovalci dobijo možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja visokošolskih in raziskovalnih zavodov, v lokalne raziskovalne inštitute, ki so redko odprti za javnost, možnost sodelovanja v eksperimentih ter uporabe najnovejših tehnologij in instrumentov pod vodstvom raziskovalcev.

Vabilu na Dan raziskovalcev 2016 so se odzvale naslednje raziskovalne in izobraževalne inštitucije: Visoka zdravstvena šola v Celju, Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Experia (interaktivna razstava z znanstvenimi eksperimenti za otroke vseh starosti), Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola Šolski center Celje, Višja strokovna šola ter Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Inštitut IPAK, Urad RS za meroslovje, Osrednja knjižnica Celje, Komisija Mladi za Celje pri Mestni občini Celje in I. gimnazija v Celju.

V prilogi je e-promocijsko gradivo (plakat adobe in zloženka adobe).

Zasnovana je tudi FB stran projekta https://www.facebook.com/danraziskovalcev.

Vabljeni učenci in učitelji.

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V NAJEM

Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/2016) Osnovna šola Frana Roša, Celje  objavlja namero o oddaji šolskih prostorov na lokaciji Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje v uporabo na podlagi neposredne pogodbe za obdobje od 12. 9. 2016 do 24. 6. 2017.

Celje, 24. 8. 2016