TEKMOVANJE IZ KEMIJSKIH POSKUSOV ZA OSNOVNE ŠOLE

V okviru interesne dejavnosti Poskusi v kemiji, smo se z osmošolkami pripravljali na tekmovanje iz kemijskih poskusov za osnovne šole. Z našim poskusom, naslovljenim Odtenki modrine, smo želeli predstaviti reakcijo med, v vodi razredčenim, natrijevim hidroksidom ter modro galico. Poleg razlage kemijskega postopka in opisa reakcij, ki ob tem potekajo, smo naš poskus tudi posneli. Videoposnetek poskusa si lahko ogledate na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=kPfPvI0SKtw&feature=youtu.be

O izidu tekmovanja je odločala strokovna komisija na podlagi več kriterijev, na žalost pa se naš poskus ni uvrstil v nadaljnje tekmovanje.

Učenkam se zahvaljujem za njihov trud in delo.

Nataša Kos Vranešević

DAN ZDRAVE ŠOLE

13. 9. 2018 je na šoli potekal DAN ZDRAVE ŠOLE. Šolska ekipa medijcev je ves dan spremljala dejavnosti, v prilogi pa si lahko preberete, kaj vse smo roševci počeli in kako takšen dan vidijo roševske oči.
Ekipa medijcev in mentorica, Maja Skakić

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V NAJEM

Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/2016) Osnovna šola Frana Roša, Celje  objavlja namero o oddaji šolskih prostorov   na lokaciji Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje v uporabo na podlagi neposredne pogodbe za obdobje od 3. 9. 2018 do 24. 6. 2019.

Celje, 6. julij 2018