DAN ZDRAVE ŠOLE

13. 9. 2018 je na šoli potekal DAN ZDRAVE ŠOLE. Šolska ekipa medijcev je ves dan spremljala dejavnosti, v prilogi pa si lahko preberete, kaj vse smo roševci počeli in kako takšen dan vidijo roševske oči.
Ekipa medijcev in mentorica, Maja Skakić

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V NAJEM

Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/2016) Osnovna šola Frana Roša, Celje  objavlja namero o oddaji šolskih prostorov   na lokaciji Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje v uporabo na podlagi neposredne pogodbe za obdobje od 3. 9. 2018 do 24. 6. 2019.

Celje, 6. julij 2018

Učbeniški sklad

Osnovna šola Frana Roša z učbeniškim skladom zagotavlja vsem učencem izposojo učbenikov in vsem učencem prvega razreda izposojo učnih gradiv (delovni učbeniki, delovni zvezki za prvi razred) …  VEČ …

Fran razigran, maj 2018

4. ulični festival celjskih šol Fran razigran

V tednu ljubiteljske kulture se je nekaj celjskih šol, letos so to OŠ Glazija, OŠ Lava, OŠ Hudinja, OŠ Frana Roša in Gimnazija Celje-Center predstavijo z ulično predstavo. Organizatorji dogodka OŠ Frana Roša, JSKD OI Celje in Zveza kulturnih društev Celje želimo dodati kamenček v mozaiku ponudbe dogajanja v mestnem jedru, zato dejavnost podpira tudi Mestna občina Celje.
Na izobraževanjih z Goro Osojnikom, Luko Korenčičem in Brankom Završanom, vsemi pomembnimi imrovizatorji, igralci so mentorji imeli možnost pridobiti znanja za ustvarjanje predstav uličnega gledališča.
Fran razigran je dogodek, ki bogati kulturno dogajanje v Celju, ponuja naključni publiki možnost vstopiti v dogajanje in začutiti utrip ustvarjanja z mladimi, le-tem pa omogoča tudi  pridobivanje spretnosti, kompetenc pomembnih za življenje.
Če bi bil med publiko na ulici Fran Roš, bi gotovo z zadržanim nasmehom in rahlo privzdignjenim klobukom mladim izkazal odobravajočo pohvalo.

Mojca Kolin