RS (1. do 5. razred) (4. do 8. 5. 2020)

Spoštovani starši!

Začenjata se zadnja dva meseca letošnjega šolskega leta. Zadnjih šest tednov se je pouk zaradi izrednih zdravstvenih razmer in razglašene epidemije izvajal na daljavo. Kot kažejo zadnje informacije pristojnega ministrstva, se bo pouk na ta način za večino učencev tudi končal. V tem tednu pa pričakujemo tudi podrobnejše informacije glede načrtovane vrnitve učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (1., 2. in 3. razredov) ter devetošolcev v šole. Za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bi se, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale, pouk v šoli začel izvajati 18. 5. 2020, za devetošolce predvidoma teden dni kasneje, torej 25. 5. 2020.

Kot smo vas obvestili že pred prvomajskimi počitnicami, bo v mesecu maju potekalo ocenjevanje znanja. Po nekoliko prilagojenih pogojih, ki jih je zaradi epidemije pripravilo pristojno ministrstvo, morajo učenci v drugem ocenjevalnem obdobju pridobiti vsaj eno oceno, v kolikor ocene do 16. 3. 2020, torej pred pričetkom izvajanja pouka na daljavo, še niso pridobili.

Učitelji bodo učence o ocenjevanju znanja vnaprej obvestili na način, kot so jih že do sedaj obveščali o poteku pouka in preverjanju znanja, torej z zapisi na šolski spletni strani, na videokonferenci z razredom oziroma po elektronski pošti. Ocenjevanje znanja bo za učence od 1. do 3. razreda potekalo načeloma v šoli oziroma po dogovoru z učitelji. Učenci četrtih in petih razredov pa se bodo prav tako o načinih in terminih ocenjevanja znanja dogovorili s svojimi učitelji.

Ne pravim, da je v vseh teh tednih izobraževanja na daljavo čisto vse potekalo brez posebnosti, nasprotno, mnogo ovir je bilo postavljenih tako pred nas, strokovne delavce, kot pred vas, starše in učence. Verjamem pa, da bomo s skupnimi močmi in vedenjem, da imamo isto pot in isti cilj, uspeli te ovire premagati in bomo šolsko leto uspešno pripeljali do konca.

V kolikor boste imeli glede ocenjevanja znanja še kakršnakoli vprašanja, velja kot ves čas izobraževanja na daljavo do sedaj, da se lahko učenci z vprašanji obrnejo na svoje razrednike, učitelje ali svetovalno službo. Dobra komunikacija in medsebojno sodelovanje sta ključ do marsikaterega uspeha.

Biti pripravljen pomeni že napol zmagati. (Miguel Cervantes)

Želim vam vse dobro, ostanite še naprej zdravi, predvsem pa bodite optimistični in pripravljeni premagati vse ovire na poti.

Nataša Gajšek Ključarič
ravnateljica


Naši  bralki Lina in Eva iz 7. a sta tudi tokrat za Vas pripravili zanimivo branje. Okrajšajte si čas tako, da prisluhnete lepi besedi.  Posnetek se nahaja tukaj.


1. RAZRED

Učenje na daljavo za 1. razred
TJA
Dodatni pouk
Dopolnilni pouk
Otroški pevski zbor

2. RAZRED

Učenje na daljavo za 2. razred 
TJA , TJA za starše , Farm animals ppt, Toys ppt, Angleške pravljične urice
Dodatni in dopolnilni pouk
Otroški pevski zbor

3. RAZRED

MAT excel
TJA , Rooms in the house , Rooms – circle 
SLJ, MAT, SPO
LUM, ŠPO, GUM
Dodatni pouk 
Dopolnilni pouk
Otroški pevski zbor

4. RAZRED

Učenje na daljavo za 4. razred
Kulturni dan
Promet ppt
Simetrija ppt
Telefonski pogovor ppt
Ločevanje odpadkov ppt
ŠPORT, GUM
NIP LUM
Zabavna matematika 
Dopolnilni pouk
TJN
TJA   , Preverjanje – rešitve
Otroški pevski zbor

5. RAZRED

Za začetek ppt
Bonton na video sestankih
Tudi ta teden se bomo srečali na video sestanku. Komunikacija na takih srečanjih je nekoliko drugačna kot v “živo”. Zato moramo vsi udeleženci upoštevati nekaj dogovorov. Da bo delo gladko potekalo, si preberite besedilo o bontonu na video sestankih, ki je v prilogi .
MAT – obseg, vaje in utrjevanje ppt
MAT – preverjanje obseg
SLJ – Pridevnik ppt, Preverjanje znanja , Rešitve
SLJ – dodatni pouk
SLJ – dopolnilni pouk
TJA , Preverjanje – rešitve , Dodatne urice
TJA – dodatni pouk
TJA – dopolnilni pouk
Družba – utjevanje
Dopolnilni pouk MAT
LUM, DRU, NIT
TJN  
NIT – utrjevanje in preverjanje  , Rešitve
Prometna pravila za izpit ppt
GUM – utrjevanje
Šport
Dostop do spletnih gradiv za TJA za 4. in 5. razred
NIP Tehnika
NIP Šport
Gospodinjstvo , Vzdrževanje oblačil in drugih izdelkov ppt

(Skupno 5.768 obiskov, današnjih obiskov 1)