Izbirni predmeti

 
7. razred
Nemščina I
Računalništvo (Urejanje besedil)
Šport za sprostitev
Sodobna priprava hrane
Gledališki klub
Filozofija za otroke
oo
8. razred
Nemščina II
Šport za zdravje
Računalništvo (Multimedija)
Poskusi v kemiji
Šah
oo
 
9. razred
Nemščina III
Računalništvo (Računalniška omrežja)
Izbrani šport
Likovno snovanje III
Načini prehranjevanja
Retorika
Klaviatura in računalnik II
 
*
Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo, je lahko v celoti ali delno oproščen obiskovanja izbirnih predmetov.
Učenec 4., 5. ali 6. razreda lahko izbira med dvema neobveznima izbirnima predmetoma (NIP), in sicer so to letos tuji jezik nemščina, tehnika in tehnologija ter umetnost.
V 7., 8., in 9. razredu lahko učenec izbere neobvezni izbirni predmet nemščina.
 
 
(Skupno 508 obiskov, današnjih obiskov 1)