Izbirni predmeti

7. razred
Nemščina I
Računalništvo (Urejanje besedil)
Šport za sprostitev
Sodobna priprava hrane
Šah
Gledališki klub
Vzgoja za medije – TV
oo
8. razred
Nemščina II
Šport za zdravje
Poskusi v kemiji
Vzgoja za medije – Tisk
Šah
oo
9. razred
Nemščina III
Računalništvo (Računalniška omrežja)
Izbrani šport
Likovno snovanje III
Šah
Retorika

Klaviatura in računalnik II

*
Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo, je lahko v celoti ali delno oproščen obiskovanja izbirnih predmetov.
Učenec 4., 5. ali 6. razreda lahko izbira med dvema neobveznima izbirnima predmetoma (NIP), in sicer so to letos tuji jezik nemščina, tehnika in tehnologija ter umetnost.
V 7., 8., in 9. razredu lahko učenec izbere neobvezni izbirni predmet nemščina.
(Skupno 238 obiskov, današnjih obiskov 1)