Nacionalni natečaj EVROPA V ŠOLI 2019/20

NA MARSU ŽIVETI NE ZNAMO, ZATO ZEMLJE NE DAMO

Učenci od I. do III. triade naše šole so sodelovali na nacionalnem natečaju Evropa v šoli 2019/20, z naslovom Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo.

Nastali so dva kratka filma, štirje literarni in devet likovnih del pod mentorstvom Maje Skakić, Maje Obrenović Ovčar, Mojce Pliberšek in Petre Steiner.

Med regijskimi nagrajenci sta filma »VSCO girl vs. upornica«, ki so ga posnele učenke Melinda Duga in Eva Jug Perc, 7. a ter Lea Ravnak, 7. b in film »Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo«, katerega so posnele Lana Bek in Lamija Berisalić, 9. a ter Ula Polutnik, 9. b, pod mentorstvom Maje Skakić. Ogledate si ju lahko na teh povezavah:

VSCO girl vs. upornica

Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje damo

Nagrajeni likovni deli sta delo Vite Polutnik, 2. b, »Zemlja je naš zaklad« in delo Dine Skamagkouli, 4. b, »Ne žagaj veje, na kateri sediš«, pod mentorstvom Petre Steiner.

Vitino delo                                                          Dinino delo

Nagrajena literarna dela so dramsko delo Lanai Les, 6. a – »Zemlja, naša edina«, pod mentorstvom Maje Skakić, pesem Mihaila Skamagkoulisa, 2. b – »Mama Zemlja«, pod mentorstvom Petre Steiner in pesem Julije Adamič, 8. a – »Zemlja«, pod mentorstvom Mojce Pliberšek.

Mihailova pesem        Julijina pesem        Lanaino dramsko delo

Vsem sodelujočim iskreno čestitamo. Hkrati pa držimo pesti za regijske nagrajence, ki bodo morebiti izbrani na državnem izboru.

Petra Steiner, koordinatorica dejavnosti

AAI-RAČUN: NAVODILA ZA POZABLJENE UPORABNIŠKE PODATKE (17. 3. 2020)

Spoštovani.

Zaznano je povečano število vprašanj učencev, staršev in učiteljev v povezavi s pozabljenimi uporabniškimi podatki za prijavo z AAI-računom.

Administrator portala SIO.MdM je Franjo Roškar (franjo.roskar@guest.arnes.si)

Povezava za ponastavitev gesla:
https://mdm.arnes.si/Prijava/Password.aspx (pogoj za zamenjavo gesla je, da ima posameznik vnešen veljavni e-mail v bazo SIO.MdM)

POUK NA DALJAVO – navodilo

Na spletni strani šole je zavihek z naslovom POUK NA DALJAVO. Pod tem zavihkom bodo vsak ponedeljek do 8. ure zjutraj objavljena pripravljena gradiva za posamezni razred oziroma predmet. Učenci bodo pripravljene naloge reševali v zvezke, delovne zvezke ali po spletu. Po vrnitvi v šolo bodo učitelji opravljene naloge pregledali in, v kolikor bodo kakšne nejasnosti, snov ponovili ter dodatno razložili. Načrtovano ocenjevanje znanja se bo zaradi pouka na daljavo izvedlo po dogovoru po vrnitvi učencev v šolo. Verjamemo in se zagotovo vsi strinjamo, da je trenutno na prvem mestu zdravje, a vseeno prosimo vse starše, da otrokom pomagate pri delu na daljavo tako, da poskrbite, da bodo vaši otroci delo opravili.

O tem, kako bo potekalo delo po vrnitvi v šolo in kakšen primanjkljaj bo potrebno nadomestiti, nas bo obvestilo ministrstvo po vrnitvi v šolo. Vsekakor pa se bomo potrudili, da bo izpad pouka čim manjši in da se bodo aktivnosti, ki jih bodo učenci izvajali kot pouk na daljavo, čim bolj štele k realizaciji učne snovi. Učenci bodo imeli doma veliko časa, naj ga nekaj izkoristijo tudi za opravljanje sprotnega, vsakodnevnega šolskega dela.

Strokovni delavci in vodstvo šole (http://www.os-frana-rosa.si/sola-2/) bomo dosegljivi ves čas prekinitve pouka od ponedeljka do petka v času med 8.00 in 14.00 po elektronski pošti (http://www.os-frana-rosa.si/govorilne-ure/). V kolikor učitelj ne bo bolniško odsoten, vam bo glede vprašanj v zvezi s poukom na daljavo odgovoril v roku 24 ur. V tajništvo šole bo mogoče poklicati v času uradnih ur med 9.30 in 11.30 na telefonsko številko 03/4250600.

Prosimo za redno spremljanje objav na šolski spletni strani, saj vas bo šola o vseh pomembnih informacijah obveščala na ta način.

Že vnaprej se vam vsem zahvaljujem za vso pomoč. Vsem nam želim, da ostanemo zdravi in optimistični. Ne pozabimo na medsebojno pomoč in skrb za drug drugega.

Vse dobro

Nataša Gajšek Ključarič

ravnateljica

Usmeritve glede koronavirusa (COVID-19)

ZADNJE INFORMACIJE MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT (6. 3. 2020)

Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ ves čas spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Na njihovi spletni strani najdete aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti previden.
V skladu z Državnim načrtom epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka (»zapiranja šol«), kar pomeni, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama ne more sprejeti.
Na MIZŠ so odprli nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Vprašanja, ki bodo postavljena na tem naslovu in ne bodo v njihovi pristojnosti, bodo posredovali pristojnim institucijam.
O vseh aktualnih informacijah Vas bomo sproti obveščali. V priponki  najdete ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje.
NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OŠ FRANA ROŠA V PRIMERU IZBRUHA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2