RS (1. do 5. razred) (11. do 15. 5. 2020)

Spoštovani starši!

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 in odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki zaradi učnih težav potrebujejo pomoč v obliki dopolnilnega pouka in drugih oblik individualne in skupinske pomoči. Učenci od 4. do 8. razreda nadaljujejo s šolanjem na daljavo do konca šolskega leta.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev (priloga: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo) pred vstopom otroka v šolo. Izjavo boste posredovali strokovnemu delavcu šole, ki bo prvi dan prevzel vašega otroka (18. 5. 2020 oz. 25. 5. 2020). Če izjave ne boste prinesli s seboj, otroka žal ne moremo sprejeti v šolo. Z izjavo zagotavljate, da je vaš otrok zdrav. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo (RSK za pediatrijo) je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (priloga: Sklep RSK za pediatrijo). Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite (omejitve se upoštevajo pri pripravi in izvedbi vrnitve učencev v šolo). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine in šoli posredujte izpolnjeno izjavo, ki je v prilogi (priloga: Izjava starši – zdravstveni razlog).

Strokovne usmeritve Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) šoli nalagajo prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti, zato nujno potrebujemo vaše informacije o vključenosti v razširjeni program osnovne šole (jutranje varstvo, podaljšano bivanje) in prehranskih obrokih.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefonske tajnice.

Starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, izpolnite obrazec, ki se nahaja na spodnji povezavi:

https://forms.gle/dWriePCT5Rp15LhF9.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

V nadaljevanju vam predstavljamo OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE

  • Izvedba pouka in dnevi dejavnosti bodo potekali v skupinah do 15 učencev.
  • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  • Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  • Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  • Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. prireditve, razstave, proslave) je odsvetovana.

Verjemite, da sta organizacija in izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa pod temi posebnimi pogoji izredno odgovorno delo za vse nas. Zato vas v prihajajočih tednih prosim, da z razumevanjem in strpnostjo upoštevate navodila zaposlenih. Le tako bomo pripeljali šolsko leto uspešno do konca.

Nataša Gajšek Ključarič
ravnateljica


Spoštovani starši!

Začenjata se zadnja dva meseca letošnjega šolskega leta. Zadnjih šest tednov se je pouk zaradi izrednih zdravstvenih razmer in razglašene epidemije izvajal na daljavo. Kot kažejo zadnje informacije pristojnega ministrstva, se bo pouk na ta način za večino učencev tudi končal. V tem tednu pa pričakujemo tudi podrobnejše informacije glede načrtovane vrnitve učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (1., 2. in 3. razredov) ter devetošolcev v šole. Za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bi se, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale, pouk v šoli začel izvajati 18. 5. 2020, za devetošolce predvidoma teden dni kasneje, torej 25. 5. 2020. Kot smo vas obvestili že pred prvomajskimi počitnicami, bo v mesecu maju potekalo ocenjevanje znanja. Po nekoliko prilagojenih pogojih, ki jih je zaradi epidemije pripravilo pristojno ministrstvo, morajo učenci v drugem ocenjevalnem obdobju pridobiti vsaj eno oceno, v kolikor ocene do 16. 3. 2020, torej pred pričetkom izvajanja pouka na daljavo, še niso pridobili.

Učitelji bodo učence o ocenjevanju znanja vnaprej obvestili na način, kot so jih že do sedaj obveščali o poteku pouka in preverjanju znanja, torej z zapisi na šolski spletni strani, na videokonferenci z razredom oziroma po elektronski pošti. Ocenjevanje znanja bo za učence od 1. do 3. razreda potekalo načeloma v šoli oziroma po dogovoru z učitelji. Učenci četrtih in petih razredov pa se bodo prav tako o načinih in terminih ocenjevanja znanja dogovorili s svojimi učitelji.

Ne pravim, da je v vseh teh tednih izobraževanja na daljavo čisto vse potekalo brez posebnosti, nasprotno, mnogo ovir je bilo postavljenih tako pred nas, strokovne delavce, kot pred vas, starše in učence. Verjamem pa, da bomo s skupnimi močmi in vedenjem, da imamo isto pot in isti cilj, uspeli te ovire premagati in bomo šolsko leto uspešno pripeljali do konca.

V kolikor boste imeli glede ocenjevanja znanja še kakršnakoli vprašanja, velja kot ves čas izobraževanja na daljavo do sedaj, da se lahko učenci z vprašanji obrnejo na svoje razrednike, učitelje ali svetovalno službo. Dobra komunikacija in medsebojno sodelovanje sta ključ do marsikaterega uspeha.

Biti pripravljen pomeni že napol zmagati. (Miguel Cervantes)

Želim vam vse dobro, ostanite še naprej zdravi, predvsem pa bodite optimistični in pripravljeni premagati vse ovire na poti.

Nataša Gajšek Ključarič
ravnateljica


Naši  bralki Lina in Eva iz 7. a sta tudi tokrat za Vas pripravili zanimivo branje. Okrajšajte si čas tako, da prisluhnete lepi besedi.  Posnetek se nahaja tukaj.


1. RAZRED

Učenje na daljavo za 1. razred
TJA
Dodatni pouk
Dopolnilni pouk
Otroški pevski zbor

2. RAZRED

Učenje na daljavo za 2. razred
TJA , Angleške pravljične urice
Dodatni in dopolnilni pouk
GUM word
Tehtam ppt
Zvočna pesem –KLIKNI–
Otroški pevski zbor

3. RAZRED

TJA , In my bedroom ppt , My bedroom  , My bedroom – exercises 
SLJ, MAT, SPO
LUM, ŠPO, GUM
Dodatni pouk
Dopolnilni pouk
Otroški pevski zbor

4. RAZRED

Učenje na daljavo za 4. razred
Varna pot v šolo ppt
Novica ppt
LUM, GUM
Dopolnilni pouk
TJN
TJA   , At the ZOO –KLIKNI–, Listen and repeat 1 –KLIKNI–, Listen and repeat 2 –KLIKNI–           WID ANIMALS – CHANT –KLIKNI–
Otroški pevski zbor

5. RAZRED

Za začetek ppt
Bonton na video sestankih
Tudi ta teden se bomo srečali na video sestanku. Komunikacija na takih srečanjih je nekoliko drugačna kot v “živo”. Zato moramo vsi udeleženci upoštevati nekaj dogovorov. Da bo delo gladko potekalo, si preberite besedilo o bontonu na video sestankih, ki je v prilogi .
MAT Merjenje časa ppt
MAT Utrjevanje
SLJ ppt
SLJ – dopolnilni pouk
TJA , Dodatne urice
Družba ppt
Družba – preverjanje
Dodatni pouk MAT
TJN
NIT – Fotosinteza ppt
GUM
Šport
NIP Tehnika
NIP Šport
Gospodinjstvo

(Skupno 5.371 obiskov, današnjih obiskov 1)