Arhivi avtorja:Franjo

Usmeritve glede koronavirusa (COVID-19)

Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ ves čas spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Na njihovi spletni strani najdete aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti previden.
V skladu z Državnim načrtom epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka (»zapiranja šol«), kar pomeni, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama ne more sprejeti.
Na MIZŠ so odprli nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Vprašanja, ki bodo postavljena na tem naslovu in ne bodo v njihovi pristojnosti, bodo posredovali pristojnim institucijam.
O vseh aktualnih informacijah Vas bomo sproti obveščali. V priponki  najdete ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Tujejezični literarni natečaj BODI PISATELJ 2020

Naši devetošolki Ela Velepec in Urška Blaznik sta vsaka s svojo zgodbo v angleščini sodelovali na Tujejezičnem literarnem natečaju BODI PISATELJ 2020. Ela je bila že drugo leto zapored tudi nagrajenka strokovne komisije, tokrat za svojo edinstveno zgodbo CRASH OF  KATHERINES. Čestitke obema učenkama, Eli pa želimo še več pisateljskih popotovanj, saj vsakič znova dokaže, da njena domišljija nima meja.

Elina zgodba
Urškina zgodba

Mentorica Maja Skakić

Mednarodna izmenjava Erasmus+

Skupina učencev in mentorici, ki so na mednarodni izmenjavi Erasmus+ v Nemčiji, sporočajo, da so že pričeli s projektnimi aktivnostmi. Podrobnejše dogajanje si lahko ogledate na Facebook strani Osnovne šole Frana Roša.